Nazwa pełna

SANTANA STUDIO SPÓŁKA JAWNA ALICJA STĘPIEŃ - WAŁEK, MARIUSZ WAŁEK

KRS

0000159068

NIP

6572531612

REGON

292816399

Adres siedziby

Prosta 44, 25-385 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

17 kwietnia 2003 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników jest upoważniony do reprezentowania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003