Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000158960

NIP

7960069804

REGON

670574883

Adres siedziby

Witosa 76, 26-600 Radom, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 maja 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

72,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest: współdziałanie dwóch członków zarządu lub współdziałanie jednego członka zarządu z prokurentem bądź pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  72,5 mln zł

  Liczba udziałów

  144969

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

51,4 tys. zł

2020 r.

195,1 tys. zł

2019 r.

948,8 tys. zł

2018 r.

115,5 tys. zł

2017 r.

122,5 tys. zł

2016 r.

391,4 tys. zł

2015 r.

510,6 tys. zł

2014 r.

148,3 tys. zł

2013 r.

73,9 tys. zł

2012 r.

213,8 tys. zł

2011 r.

226 tys. zł

2010 r.

36,5 tys. zł

2008 r.

85 tys. zł

2006 r.

7,5 tys. zł

2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,5 tys. zł 85 tys. zł 36,5 tys. zł 226 tys. zł 213,8 tys. zł 73,9 tys. zł 148,3 tys. zł 510,6 tys. zł 391,4 tys. zł 122,5 tys. zł 115,5 tys. zł 948,8 tys. zł 195,1 tys. zł 51,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.RADKOM.COM.PL

Adres e-mail

RADKOM@RADKOM.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1190 SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSODARCZY