Poprzednio

DAN ENGINEERING

Nazwa pełna

FENIX METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000158739

NIP

8671933792

REGON

830462070

Adres siedziby

Strefowa 13, 39-442 Chmielów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

28 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu lub prokurent jednoosobowo.

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  14 mln zł

  Liczba udziałów

  139855

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,6 mln zł

  Liczba udziałów

  56000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  7 mln zł

  Liczba udziałów

  69720

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 22 października 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

 • Od 22 października 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

 • Od 22 października 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z PROKURENTEM MARKIEM SZAŁASEM ALBO PROKURENTEM PAWŁEM KUPCEM

 • Od 22 października 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z PROKURENTEM MARKIEM SZAŁASEM ALBO PROKURENTEM PAWŁEM KUPCEM

 • PROKURA ODDZIAŁOWA - UPRAWNIAJĄCA DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW PRZEDSIĘBIORSTWA ODDZIAŁU SPÓŁKI W WIELKIEJ BRYTANII, W TYM DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM TEGO ODDZIAŁU.

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,5 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

6,4 mln zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

4,1 mln zł

2015 r.

3,2 mln zł

2014 r.

3,1 mln zł

2013 r.

3,2 mln zł

2012 r.

3,7 mln zł

2011 r.

2,7 mln zł

2010 r.

2,1 mln zł

2009 r.

2,4 mln zł

2005 r.

37,1 tys. zł

2004 r.

77,2 tys. zł

2003 r.

5 tys. zł

2003
2004
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
5 tys. zł 77,2 tys. zł 37,1 tys. zł 2,4 mln zł 2,1 mln zł 2,7 mln zł 3,7 mln zł 3,2 mln zł 3,1 mln zł 3,2 mln zł 4,1 mln zł 3,2 mln zł 6,4 mln zł 5,4 mln zł 9,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 961 SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2005