Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000157770

NIP

5380004129

REGON

030193613

Adres siedziby

Św. Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,2 mln zł

  Liczba udziałów

  4460

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,9 tys. zł

2020 r.

174 tys. zł

2019 r.

3,6 mln zł

2018 r.

88,3 tys. zł

2016 r.

144,9 tys. zł

2015 r.

6,5 tys. zł

2014 r.

9,4 tys. zł

2013 r.

11 tys. zł

2012 r.

84,2 tys. zł

2011 r.

13,3 tys. zł

2010 r.

21 tys. zł

2009 r.

121,3 tys. zł

2008 r.

24,4 tys. zł

2007 r.

37,8 tys. zł

2006 r.

99,3 tys. zł

2005 r.

18,7 tys. zł

2004 r.

16,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
16,4 tys. zł 18,7 tys. zł 99,3 tys. zł 37,8 tys. zł 24,4 tys. zł 121,3 tys. zł 21 tys. zł 13,3 tys. zł 84,2 tys. zł 11 tys. zł 9,4 tys. zł 6,5 tys. zł 144,9 tys. zł 88,3 tys. zł 3,6 mln zł 174 tys. zł 12,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9,8 mln zł

3,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 630 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015