Nazwa pełna

KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000157565

NIP

9670280087

REGON

091374681

Adres siedziby

Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa i członka zarządu lub dwóch członków zarządu albo prezesa zarządu łącznie z prokurentem albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywanie w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego wszelkie kompetencje przyznane w akcie założycielskim spółki i regulacjach wewnętrzynych tej spółki prezesowi zarządu wykonuje jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD KOLEJOWYMI ZAKŁADAMI ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PKP S.A.POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOLEJOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

7,8 tys. zł

2018 r.

96,4 tys. zł

2014 r.

8,5 tys. zł

2012 r.

19,8 tys. zł

2011 r.

13,8 tys. zł

2007 r.

15 tys. zł

2006 r.

481,1 zł

2004 r.

148 tys. zł

2003 r.

6,4 tys. zł

2003
2004
2006
2007
2011
2012
2014
2018
2019
2020
6,4 tys. zł 148 tys. zł 481,1 zł 15 tys. zł 13,8 tys. zł 19,8 tys. zł 8,5 tys. zł 96,4 tys. zł 7,8 tys. zł 1,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3849 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015