Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000157149

NIP

5211081156

REGON

007020767

Data rejestracji

15 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska

Cel działania

1) rozwój bazy schronisk młodzieżowych - ich organizowanie, budowa i prowadzenie, 2) wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych, 3) uczestniczenie w procesie edukacyjnym Polskiej szkoły, wykorzystując środki publiczne i inne planowane na finansowanie oświaty i turystyki, 4) upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży, 5) organizowanie tras typowych tpsm i obozów wędrownych w oparciu głównie o schroniska młodzieżowe, a w przypadku ich braku o inną tanią bazę noclegową.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane jest współdziałanie prezesa (wiceprezesa) oraz skarbnika lub głównego księgowego.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 42 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY