Poprzednio

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 42, obowiązujące od 13 stycznia 2023 r.

Nazwa pełna

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

KRS

0000015704

NIP

5262170390

REGON

010954571

Adres siedziby

Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

6 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu izby uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu izby uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Podstawowymi celami izby są: 1. Wspierania działań na rzecz rozwoju branży chemicznej. 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków. 3. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych członków na szczeblu unijnym oraz międzynarodowym.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 122 wpisy historyczne
Rada Izby Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 122 wpisy historyczne
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

57,4 tys. zł

2006 r.

280 zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 42 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001