Dane aktualne

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I HANDLU "ROLWOD"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

1 kwietnia 2003 r.

KRS

0000157037

NIP

6850005524

REGON

000479830

Adres siedziby

11, 38-242 Skołyszyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Uprawy rolne połączone z chowem I hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

  • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

  • Wydobywanie żwiru I piasku; Wydobywanie gliny I kaolinu

  • Roboty związane z budową dróg I autostrad

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe sprzątanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu I osoba przez zarząd do tego upoważniona.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS NR 116 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE WYDZIAŁ V

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »