Nazwa pełna

PROGROUP BOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000015679

NIP

7772548730

REGON

639984852

Adres siedziby

1J, Smolice, 95-010 Stryków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 maja 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

70 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  70 mln zł

  Liczba udziałów

  140020

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA SAMOISTNA

 • PROKURA SAMOISTNA

 • PROKURA SAMOISTNA

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,7 mln zł

2022 r.

17 mln zł

2021 r.

8 mln zł

2020 r.

9 mln zł

2019 r.

9,3 mln zł

2018 r.

7,9 mln zł

2017 r.

7,6 mln zł

2016 r.

6,8 mln zł

2015 r.

4,1 mln zł

2014 r.

2 mln zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mln zł 4,1 mln zł 6,8 mln zł 7,6 mln zł 7,9 mln zł 9,3 mln zł 9 mln zł 8 mln zł 17 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14546 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001