Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

115,3 mln zł

39,3 mln zł

2007 - 2013

2

30,4 mln zł

10,3 mln zł

2004 - 2006

1

1,3 mln zł

875 tys. zł

Łącznie

12

147 mln zł

50,4 mln zł