Poprzednio

MEBLE-BLACK RED WHITE

Nazwa pełna

MEBLE-BLACK RED WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000156285

NIP

9181928620

REGON

951192397

Adres siedziby

Krzeszowska 61, 23-400 Biłgoraj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 marca 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

38 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

143,6 tys. zł

2009 r.

114,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW