Poprzednio

CS NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / "CS NATURA TOUR

Nazwa pełna

"CS NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000155205

NIP

5832650389

REGON

191971801

Adres siedziby

Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2003 r.

Kapitał zakładowy

87,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. Prezes zarządu spółki uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w zakresie realizacji zadań obronnych w spółce, wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

11 sierpnia 2011 r.

RGD-9/2011

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD „CS NATURA TOUR” SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „CS NATURA TOUR” SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

25,5 tys. zł

2009 r.

5 tys. zł

2008 r.

17,1 tys. zł

2007 r.

15,1 tys. zł

2006 r.

19,3 tys. zł

2005 r.

17,3 tys. zł

2004 r.

15,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2020
2021
15,2 tys. zł 17,3 tys. zł 19,3 tys. zł 15,1 tys. zł 17,1 tys. zł 5 tys. zł 25,5 tys. zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.NATURATOUR.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14333 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003