Nazwa pełna

"ZIBI-ZOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000155085

NIP

1250000898

REGON

012511671

Adres siedziby

Wspólna 11, 05-230 Kobyłka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2003 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 26107 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002