Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 2 listopada 2016 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2 listopada 2016 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »