Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000154779

NIP

5260250914

REGON

000791361

Data rejestracji

24 marca 2003 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji profesjonalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność bibliotek

  • Działalność muzeów

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków prezydium zarządu, w tym jednym z nich musi być prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem, że: do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków prezydium zarządu głównego tj. Prezesa lub wiceprezesa I skarbnika. Dwóch członków zarządu głównego działających łącznie tj. Prezes lub wiceprezes I skarbnik mogą udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych I składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.SHS.PL

Adres e-mail

SHS@SHS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 201 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY