Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000154779

NIP

5260250914

REGON

000791361

Data rejestracji

24 marca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

24 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji profesjonalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność bibliotek

  • Działalność muzeów

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków prezydium zarządu, w tym jednym z nich musi być prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem, że: do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków prezydium zarządu głównego tj. Prezesa lub wiceprezesa I skarbnika. Dwóch członków zarządu głównego działających łącznie tj. Prezes lub wiceprezes I skarbnik mogą udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych I składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.SHS.PL

Adres e-mail

SHS@SHS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 201 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY