Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

KRS

0000154579

NIP

5213270335

REGON

015604195

Adres siedziby

Wolska 37, 01-201 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 marca 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania za stowarzyszenie w przypadku powołania zarządu jednoosobowego-upoważniony jest członek zarządu samodzielnie, a w przypadku powołania zarządu wieloosobowego-upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.PTWAKC.ORG.PL

Adres e-mail

LISTY@PTWAKC.ORG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003