STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000153572

Numer NIP

0

Numer REGON

231166233

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, BANKOWYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZESA, WICEPREZESA I SEKRETARZA

ul. 9

Kwieciszowice

59-630 Mirsk

Polska