Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 10 lipca 2006 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT EKOLOGII STOSOWANEJ

KRS

0000153361

REGON

356699197

Adres siedziby

Czapińskiego 3 / 311, 30-048 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

5 marca 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli,pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych instytutu wymagane są podpisy dwóch osób:dyrektora i dyrektora ds. Finansowych. Dla wążności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy:dyrektora i dyrektora ds. Administracyjnych.

Cel działania

Celem instytutu jest opracowywanie,wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych i opartych na najnowszych badaniach naukowych oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór