Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000015319

NIP

8711317534

REGON

850477505

Data rejestracji

11 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

T.kościuszki 32, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej; Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; Działania na rzecz ochrony środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ A.NR REJ. 402 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWINY W TARNOWIE