Nazwa pełna

"GOM" SPÓŁKA JAWNA MARIAN OBUCHOWICZ, GRZEGORZ OBUCHOWICZ

KRS

0000153045

NIP

7392952034

REGON

510731950

Adres siedziby

Słoneczna 2, 11-001 Dywity, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

26 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

37,4 tys. zł

2020 r.

6,6 mln zł

2019 r.

50,9 tys. zł

2018 r.

30,8 tys. zł

2017 r.

53,6 tys. zł

2016 r.

21,6 tys. zł

2015 r.

7,2 tys. zł

2014 r.

750 tys. zł

2009 r.

13,8 tys. zł

2008 r.

269,5 tys. zł

2008
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
269,5 tys. zł 13,8 tys. zł 750 tys. zł 7,2 tys. zł 21,6 tys. zł 53,6 tys. zł 30,8 tys. zł 50,9 tys. zł 6,6 mln zł 37,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,4 mln zł

4,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005