Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

595,1 tys. zł

2021 r.

93 tys. zł

2020 r.

12,2 mln zł

2019 r.

603,3 tys. zł

2018 r.

4,1 mln zł

2017 r.

4,3 mln zł

2016 r.

82,5 tys. zł

2015 r.

5 tys. zł

2014 r.

445,1 tys. zł

2009 r.

714,4 tys. zł

2005 r.

699,5 tys. zł

2005
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
699,5 tys. zł 714,4 tys. zł 445,1 tys. zł 5 tys. zł 82,5 tys. zł 4,3 mln zł 4,1 mln zł 603,3 tys. zł 12,2 mln zł 93 tys. zł 595,1 tys. zł