Nazwa pełna

"MASTERPROFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000153025

NIP

8671966188

REGON

830482456

Adres siedziby

Kapitałowa 8, 35-213 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki dokumentów upoważniony jest każdy członek zarządu lub prokurent działający samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

179,8 tys. zł

2021 r.

93 tys. zł

2020 r.

12,2 mln zł

2019 r.

603,3 tys. zł

2018 r.

4,1 mln zł

2017 r.

4,3 mln zł

2016 r.

82,5 tys. zł

2015 r.

5 tys. zł

2014 r.

445,1 tys. zł

2009 r.

714,4 tys. zł

2005 r.

699,5 tys. zł

2005
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
699,5 tys. zł 714,4 tys. zł 445,1 tys. zł 5 tys. zł 82,5 tys. zł 4,3 mln zł 4,1 mln zł 603,3 tys. zł 12,2 mln zł 93 tys. zł 179,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

38,3 mln zł

21,1 mln zł

2007 - 2013

2

3,1 mln zł

968,3 tys. zł

Łącznie

8

41,5 mln zł

22 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1017 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W TARNOBRZEGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002