Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIA "SZANSA DLA SZPROTAWY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 marca 2003 r.

KRS

0000151849

NIP

9241753987

REGON

978038152

Adres siedziby

Sobieskiego 1, 67-300 Szprotawa, Polska

Cel działania

1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury, turystyki I ochrony srodowiska. 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. 3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich. 4. Rozwój świadomości obywatelskiej. 5. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie gminy szprotawa. 6. Współpraca z organizacjami I instytucjami o tym samym lub podobnym charakterze działania. 7. Przeprowadzanie akcji wolontariackich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie I podpisy prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu I skarbnika.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »