Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 10 marca 2023 r.

Nazwa pełna

PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "PODKARPACIE"

KRS

0000015183

NIP

7951366224

REGON

650186168

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego czonka zarządu. W umowach między klubem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim klub reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków klubu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub jego zastępcy, oraz skarbnika bądź innych osób upoważnionych przez zarząd klubu.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Cel działania

Celem klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych narządu wzroku.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

46,2 tys. zł

2017 r.

92 tys. zł

2016 r.

94 tys. zł

2015 r.

104 tys. zł

2014 r.

102,2 tys. zł

2013 r.

96,5 tys. zł

2012 r.

61,9 tys. zł

2011 r.

53,5 tys. zł

2010 r.

50,4 tys. zł

2009 r.

31,2 tys. zł

2008 r.

7 tys. zł

2007 r.

10,7 tys. zł

2006 r.

7,8 tys. zł

2005 r.

6,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
6,6 tys. zł 7,8 tys. zł 10,7 tys. zł 7 tys. zł 31,2 tys. zł 50,4 tys. zł 53,5 tys. zł 61,9 tys. zł 96,5 tys. zł 102,2 tys. zł 104 tys. zł 94 tys. zł 92 tys. zł 46,2 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 6/96 SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ I CYWILNY