Dane aktualne

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W REPTOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 lutego 2003 r.

KRS

0000151141

NIP

8542148967

REGON

812443683

Adres siedziby

92, Reptowo, 73-108 Kobylanka, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami I stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk, zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej I rozrywkowej. Uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych I przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezes I skarbnik

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 447 SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

Ta organizacja ma jeszcze 19 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »