Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 4 września 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

KRS

0000015110

REGON

292392249

Adres siedziby

Sienkiewicza 69, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 maja 2001 r.

Rozwiązanie

16. 12. 2008 r. - uchwała nr 2/2008 walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia

Cel działania

Stowarzyszenie o nazwie "Pomocna dłoń" zwane dalej stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju dziecka, ze szczególnym naciskiem na pomoc dzieciom chorym lub w inny sposób dotkniętych przez los, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla każdego człowieka, upowszechnianie wszelkich zgodnych z obowiązującym prawem form pomocy, a także przyczynianie się do propagowania tego typu inicjatyw oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ - 1405 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY