Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE I USŁUG TECHNICZNO- HANDLOWYCH ELKOL

Nazwa pełna

ELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000150879

NIP

6340198317

REGON

008135550

Adres siedziby

Arki Bożka 25, 41-902 Bytom, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

54 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania i przyjmowania w imieniu spółki oświadczeń woli w sprawach, których wartość nie przekracza 10. 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania i przyjmowania w imieniu spółki oświadczeń woli w sprawach, których wartość przekracza 10. 000,00 zł(dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

455,1 tys. zł

2021 r.

6,7 mln zł

2020 r.

9,1 mln zł

2019 r.

20 tys. zł

2018 r.

16 tys. zł

2017 r.

20 tys. zł

2015 r.

20 tys. zł

2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tys. zł 20 tys. zł 16 tys. zł 20 tys. zł 9,1 mln zł 6,7 mln zł 455,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9,1 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 947 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1988