Nazwa pełna

"SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000150830

NIP

7260037570

REGON

470853046

Adres siedziby

Tomaszowska 60, 93-235 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W SPEDCONT JEST PEKAES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BŁONIU. UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W PEKAES JEST CALBERSON GE SAS Z SIEDZIBĄ W VILLENEUVE LA GARENNE (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST GEODIS SAS Z SIEDZIBĄ W LEVALLOIS-PERRET (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWCEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST SNCF PARTICIPATIONS SAS Z SIEDZIBĄ W LA PLAINE ST DENIS (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF SA Z SIEDZIBĄ W ST DENIS (FRANCJA), KTÓRA JEST FRANCUSKĄ SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ PROWADZACĄ I KIERUJĄCĄ ZUNIFIKOWANĄ GRUPĄ PUBLICZNĄ. WSKAZANY STANOWI OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ W SPEDCONT WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 30 maja 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA OGRANICZONA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

29 tys. zł

2018 r.

5,8 mln zł

2012 r.

2,7 tys. zł

2006 r.

2,4 tys. zł

2006
2012
2018
2019
2,4 tys. zł 2,7 tys. zł 5,8 mln zł 29 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

14,3 mln zł

5,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4970 SĄD REJESTROWY DLA M.ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012