Poprzednio

INWEMER OCHRONA

Nazwa pełna

HUNTERS OCHRONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000150768

NIP

8291534560

REGON

730977505

Adres siedziby

Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • POSIADANIE 65 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ HOLDING HUNTERS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HOLDING HUNTERS SP. Z O.O. SP.K.

  OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ HOLDING HUNTERS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HOLDING HUNTERS SP. Z O.O. SP.K.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,6 mln zł

2020 r.

6,9 mln zł

2019 r.

7,7 mln zł

2018 r.

7,4 mln zł

2017 r.

6,4 mln zł

2016 r.

3,5 mln zł

2015 r.

3,3 mln zł

2014 r.

3 mln zł

2013 r.

2,4 mln zł

2012 r.

2,6 mln zł

2011 r.

4,4 mln zł

2010 r.

4,2 mln zł

2009 r.

7 mln zł

2008 r.

22,4 mln zł

2007 r.

2,9 mln zł

2006 r.

2,1 mln zł

2005 r.

786,3 tys. zł

2004 r.

157,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
157,3 tys. zł 786,3 tys. zł 2,1 mln zł 2,9 mln zł 22,4 mln zł 7 mln zł 4,2 mln zł 4,4 mln zł 2,6 mln zł 2,4 mln zł 3 mln zł 3,3 mln zł 3,5 mln zł 6,4 mln zł 7,4 mln zł 7,7 mln zł 6,9 mln zł 1,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 967 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SIERADZU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003