Nazwa pełna

KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH

Forma prawna

INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

KRS

0000150763

NIP

5261766442

REGON

012415677

Data rejestracji

7 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Księżycowa 1 / Ii P. L.2, 01-934 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem federacji jest upowszechnianie i popieranie powszechnych form kultury fizycznej dla całego społeczeństwa, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania zarządu upoważniony jest prezes. 2. Prezesa może zastępować wiceprezes lub upoważniony przez prezesa członek zarządu. 3. Do złożenia oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub jednego z nich z upoważnionym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.FEDERACJA.COM

Adres e-mail

FEDERACJA@POST.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH DZIAŁ "B" SKF "49" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY