Poprzednio

TOOLTECHNIC SYSTEMS (POLSKA)

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

558,9 tys. zł

2007 r.

1,2 tys. zł