Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONOWIC WIELKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000150727

REGON

350847171

Adres siedziby

Stawowa 179, 31-344 Kraków, Polska

Cel działania

1. Integrowanie społeczności bronowic wielkich wokół działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców w aspekcie środowiskowym I społeczno-kulturalnym, 2. Wspólne realizowanie projektów I inicjatyw służących ochronie środowiska I ochronie zdrowia społeczności lokalnej, 3. Organizowanie wolnego czasu dzieci I młodzieży: kultywowanie sportu, kultury fizycznej, imprez kulturalno-rekreacyjnych ze wskazaniem wzorców wychowania w trzeźwości, bez narkotyków I innych uzależnień, 4. Krzewienie wychowania, kultury fizycznej I sportu wśród dzieci I młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli składanych przez zarząd w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa I członka zarządu, w pozostałym zakresie dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 17. 05. 2010 r. Zmiana: § 6, § 16, § 20

  • 16. 05. 1995r 14. 10. 2002r-zmiana par. 7 pkt 1 statutu

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1135 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

{{ fieldValue.v }}