STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000150727

Numer NIP

0

Numer REGON

350847171

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH PRZEZ ZARZĄD W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

ul. Stawowa 179

31-344 Kraków

Polska

ZARZĄD