Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONOWIC WIELKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 marca 2003 r.

KRS

0000150727

REGON

350847171

Adres siedziby

Stawowa 179, 31-344 Kraków, Polska

Cel działania

1. Integrowanie społeczności bronowic wielkich wokół działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców w aspekcie środowiskowym I społeczno-kulturalnym, 2. Wspólne realizowanie projektów I inicjatyw służących ochronie środowiska I ochronie zdrowia społeczności lokalnej, 3. Organizowanie wolnego czasu dzieci I młodzieży: kultywowanie sportu, kultury fizycznej, imprez kulturalno-rekreacyjnych ze wskazaniem wzorców wychowania w trzeźwości, bez narkotyków I innych uzależnień, 4. Krzewienie wychowania, kultury fizycznej I sportu wśród dzieci I młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli składanych przez zarząd w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa I członka zarządu, w pozostałym zakresie dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1135 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »