Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA MALTA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 lutego 2003 r.

KRS

0000150077

REGON

634446340

Adres siedziby

Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Restauracje I inne placówki gastronomiczne

  • Działalność stołówek I kateringu

  • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

  • Działalność związana z bazami danych

  • Reklama

  • Działalność związana z kulturą, rekreacją I sportem

  • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie zaś w przypadku powołania zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »