Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 21 lutego 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MALTA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000150077

REGON

634446340

Data rejestracji

4 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Restauracje i inne placówki gastronomiczne

  • Działalność stołówek i kateringu

  • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

  • Działalność związana z bazami danych

  • Reklama

  • Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

  • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie zaś w przypadku powołania zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003