Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 21 lutego 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MALTA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000150077

REGON

634446340

Data rejestracji

4 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest upowszechnianie kultury oraz wspieranie działań twórców kultury i sztuki poprzez: kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych, wspieranie i promocje przedsięwzięć artystycznych w szczególności teatralnych i filmowych, pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców, promocję dzieł sztuki i kultury, pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie zaś w przypadku powołania zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003