Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 stycznia 2015 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

8 stycznia 2015 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

13 grudnia 2014 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Przyczyną rozwiązania spółki jest: - śmierć w dniu 16. 07. 2012 r. Wspólnika bogdana bartkowiaka (odpis skrócony aktu zgonu nr 2796/2012, wydany przez urząd stanu cywilnego w szczecinie z dnia 16. 07. 2012 r. ) - śmierć w dniu 06. 05. 2014 r. Wspólnika barbary bartkowiak (odpis skrócony aktu zgonu nr 159/2014, wydany przez urząd stanu cywilnego w świnoujściu z dnia 07. 05. 2014 r. ) - oświadczenie jedynego wspólnika leny bartkowiak z dnia 06. 06. 2014 r. O odstąpieniu od przeprowadzenia likwidacji (spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, ściągnięto wszystkie wierzytelności oraz wypełniono wszelkie zobowiązania, spółka nie posiada także zobowiązań niewymagalnych lub spornych, spółka nie posiada żadnego majątku, który podlegałby upłynnieniu albo zwrotowi wspólnikom z tytułu zwrotu rzeczy wniesionych do spółki do używania) oraz o zakończeniu działalności spółki.