Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 59, obowiązujące od 4 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000149560

NIP

5860007079

REGON

190129137

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

23.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ prezes zarządu jednoosobowo, 2/ dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, 3/ członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  23.8 mln zł

  Liczba udziałów

  411

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

WWW.ASEKURACJA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8385 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001