Dane aktualne

Nazwa pełna

ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

KRS

0000149560

NIP

5860007079

REGON

190129137

Kapitał zakładowy

23.8 mln zł

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ prezes zarządu jednoosobowo, 2/ dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, 3/ członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.838.000,00

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

WWW.ASEKURACJA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8385 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 21 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »