Nazwa pełna

ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000149560

NIP

5860007079

REGON

190129137

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

28,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ prezes zarządu jednoosobowo, 2/ dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, 3/ członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NALEŻY UZNAĆ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  28,4 mln zł

  Liczba udziałów

  490

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

24,6 tys. zł

2010 r.

3,6 tys. zł

2008 r.

29 tys. zł

2006 r.

17 tys. zł

2006
2008
2010
2011
17 tys. zł 29 tys. zł 3,6 tys. zł 24,6 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

WWW.ASEKURACJA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8385 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001