Nazwa pełna

ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000149560

NIP

5860007079

REGON

190129137

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

23,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ prezes zarządu jednoosobowo, 2/ dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, 3/ członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  23,8 mln zł

  Liczba udziałów

  411

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

WWW.ASEKURACJA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8385 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001