Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2015 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 10.11.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 01.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.02.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 02.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 20.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 31.10.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 03.10.2012

  2011 rok

 • 09.11.2011

  2010 rok

 • 29.09.2010

  Za 2009 rok

 • 29.09.2010

  Za 2008 rok

 • 28.10.2008

  2006 r. , 2007 r.

 • 13.12.2006

  01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 13.12.2006

  01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.

 • 13.12.2006

  01. 01. 2003 r. -31. 12. 2003 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • Za 2009 rok

 • Za 2008 rok

 • 2006 r. , 2007 r.

 • 01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. -31. 12. 2003 r.