Poprzednio

"SANIT-PLAST" ADAM I EULALIA FILIPCZAK

Nazwa pełna

"SANIT-PLAST" FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000149444

NIP

7451600616

REGON

510818600

Adres siedziby

73, Korpele-Strefa, 12-100 Szczytno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

29 stycznia 2003 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

11,3 tys. zł

2023 r.

71 tys. zł

2022 r.

62,5 tys. zł

2021 r.

5,4 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

2,4 mln zł

2018 r.

586,4 tys. zł

2017 r.

3 mln zł

2016 r.

237,3 tys. zł

2015 r.

130,5 tys. zł

2014 r.

44 tys. zł

2013 r.

20,6 tys. zł

2006 r.

405,3 zł

2005 r.

753,1 tys. zł

2005
2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
753,1 tys. zł 405,3 zł 20,6 tys. zł 44 tys. zł 130,5 tys. zł 237,3 tys. zł 3 mln zł 586,4 tys. zł 2,4 mln zł 1,7 mln zł 5,4 mln zł 62,5 tys. zł 71 tys. zł 11,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

13,7 mln zł

7,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003