Nazwa pełna

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "GOSPODARSTWA GOŚCINNE" BOGUCHWAŁA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000014939

REGON

180125012

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała, Polska

Cel działania

Propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki, oraz pomoc w organizowaniu, prowadzenie wypoczynku

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Upoważnieni do podpisu dokumentów finansowych są członkowie zarządu: prezes, sekretarz, skarbnik

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 79/99 SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY