Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE DOLOMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000149272

NIP

6280008832

REGON

271800160

Data rejestracji

3 lutego 2003 r.

Data ostatniej zmiany

6 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Marii Bobrzeckiej 1 / 26, 31-216 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy I łupków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Gospodarka leśna I pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

 • Pozostałe górnictwo I wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo I wydobywanie

 • Produkcja nawozów I związków azotowych

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Transport drogowy towarów

 • Produkcja wapna I gipsu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony samodzielnie do reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 3 lutego 2003 r.

  119 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lutego 2003 r.

  78 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6202 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK POLSKI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001