Nazwa pełna

DB CARGO BORDER AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000149178

NIP

5371373407

REGON

030162529

Adres siedziby

Wiejska 2 / 11, 21-540 Małaszewicze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki i podpisywania w jej imieniu jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • Od 11 lipca 2007 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  201

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

59,8 tys. zł

2018 r.

7,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 581 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015