Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WIELKI POZNAŃ I WIELKOPOLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000149096

NIP

7792215718

REGON

634470083

Data rejestracji

3 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Szeherezady 21, 60-195 Poznań, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie poznania i wielkopolski, 2. Wspieranie przedsiębiorczości oraz udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 3. Kultywowanie tradycji gospodarności, solidarności i porządku, 4. Prowadzenie działaności kulturalno-oświatowej, 5. Wspieranie rozwoju przestrzennego poznania i wielkopolski, poprawy stanu środowiska życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 6. Inspirowanie i rozwijanie współpracy członków stowarzyszenia z zagranicą.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub dwóch członków zarządu łącznie reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz dokumenty dotyczące majątku i funduszów stowarzyszenia podpisują prezes i skarbnik stowarzyszenia bądź osoby przez nich upoważnione

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY