Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

15 kwietnia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji, 27. 02. 2024