Poprzednio

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-RZESZÓW"

Nazwa pełna

PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000014898

NIP

8130267970

REGON

690297876

Adres siedziby

Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

113,7 mln zł

Kapitał wpłacony

113,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

3 grudnia 2001 r.

DDP-59/2001

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • WICEPREZES ZARZĄDU DS FINANSOWYCH OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

37,1 mln zł

2022 r.

18,4 mln zł

2021 r.

2,3 mln zł

2020 r.

38,5 mln zł

2019 r.

2,2 mln zł

2018 r.

4,7 mln zł

2016 r.

20,5 tys. zł

2015 r.

8,4 tys. zł

2014 r.

21,7 mln zł

2013 r.

47,6 mln zł

2012 r.

110,8 mln zł

2011 r.

73,4 tys. zł

2010 r.

21,2 mln zł

2009 r.

24,2 mln zł

2008 r.

7,8 mln zł

2007 r.

14,4 mln zł

2006 r.

8,3 mln zł

2005 r.

13,1 mln zł

2004 r.

5,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,7 mln zł 13,1 mln zł 8,3 mln zł 14,4 mln zł 7,8 mln zł 24,2 mln zł 21,2 mln zł 73,4 tys. zł 110,8 mln zł 47,6 mln zł 21,7 mln zł 8,4 tys. zł 20,5 tys. zł 4,7 mln zł 2,2 mln zł 38,5 mln zł 2,3 mln zł 18,4 mln zł 37,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,6 mln zł

6,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PWRZE.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1303 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001