Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 stycznia 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BRACI MNIEJSZYCH

KRS

0000148972

Adres siedziby

Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 stycznia 2003 r.

Cel działania

Par. 4 statutu i. Celem stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wszelkich ruchów społecznych w zakresie przestrzegania i upowszechniania naturalnych praw zwierząt. 2. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt. 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw propagujących ideę obrony praw zwierząt. 4. Monitoring przestrzegania praw zwierząt i obowiązujących ustaw. 5. Doprowadzenie do ustanowienia urzędu rzecznika praw zwierząt lub podobnego urzędu o tych samych celach działania. Urząd działałby we współpracy z radą, składającą się z przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt. 6. Podejmowanie innych działań mających na celu obronę praw zwierząt.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski