Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 stycznia 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BRACI MNIEJSZYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000148972

Data rejestracji

29 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 4 statutu i. Celem stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wszelkich ruchów społecznych w zakresie przestrzegania i upowszechniania naturalnych praw zwierząt. 2. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt. 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw propagujących ideę obrony praw zwierząt. 4. Monitoring przestrzegania praw zwierząt i obowiązujących ustaw. 5. Doprowadzenie do ustanowienia urzędu rzecznika praw zwierząt lub podobnego urzędu o tych samych celach działania. Urząd działałby we współpracy z radą, składającą się z przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt. 6. Podejmowanie innych działań mających na celu obronę praw zwierząt.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY