Nazwa pełna

"SIRIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000014884

NIP

5471939280

REGON

072713936

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

14 marca 2019 r.

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Działalność pogotowia ratunkowego

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Działalność taksówek osobowych

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 • PREZES ZARZĄDU

 • Od 31 marca 2005 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • Od 13 listopada 2013 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 2 czerwca 2015 r.

  2.700 UDZIAŁÓW; 1.350.000,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001