Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 5 maja 2021 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORCZÓWCE

KRS

0000014780

NIP

5372532368

REGON

030203613

Adres siedziby

Korczówka, 21-532 Łomazy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i zdarzeń, 3. Informowanie ludności o isniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 6. Działania na rzecz ochrony środowiska, 7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Osp Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1330 SĄD OKREGOWY W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY