Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 22 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW I INSTALATORÓW ANTYWŁAMANIOWEJ STOLARKI BUDOWLANEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000147752

REGON

015426776

Data rejestracji

16 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność szkoleniowa - pozaszkolne formy kształcenia

  • Wydawanie książek

  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 10. 000 zł wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003