Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 21 maja 2021 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOPYTNIKU

KRS

0000014760

REGON

030203560

Adres siedziby

Kopytnik, 21-532 Łomazy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Zarząd Osp Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, pełnomocnitwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 6) działania na rzecz ochrony środowiska, 7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

Komisja Rewizyjna Osp Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1326 SĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY