Nazwa pełna

FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000147491

NIP

5261737417

REGON

010669184

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

4 lutego 2003 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes izby reprezentuje izbę wobec osób trzecich i pracowników. W przypadku rezygnacji lub odwołania prezesa izby z pełnionej funkcji do czasu wyboru nowego prezesa, izbę reprezentuje wiceprezes skarbnik wraz z drugim wiceprezesem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 59 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

447,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 35 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001