Dane aktualne

Nazwa pełna

CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY "NIE JESTEŚ SAM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 stycznia 2003 r.

KRS

0000147232

NIP

6911991257

REGON

390588962

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym, leczonym, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy, a w szczególności: a) działalność charytatywna, b) przeciwdziałanie patologiom społecznym, c) promocja I ochrona zdrowia, d) pomoc społeczna.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność wydawnicza

 • Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem

 • Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

 • Działalność psychologiczna I psychoterapeutyczna

 • Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych I społecznych.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność wydawnicza

 • Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem

 • Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

 • Działalność psychologiczna I psychoterapeutyczna

 • Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych I społecznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw I obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw I zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo prezes stowarzyszenia lub łącznie wiceprezes I skarbnik stowarzyszenia.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 423 SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY

Ta organizacja ma jeszcze 27 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »